Maria Hellbom

Spiggkonsult strävar efter att vara en kreativ kraft som bidrar till utveckling och samarbete och hjälper människor att mötas, lära och växa. Spiggkonsult vill stå för engagemang, styrka, eftertanke, glädje och mod.

Jag som driver Spiggkonsult heter Maria Hellbom och är legitimerad psykolog med en filosofie doktorsexamen i omvårdnadsvetenskap. Jag har en lång yrkesbakgrund som klinisk psykolog som inleddes i Uppsala 1993 med arbete i ett av landets största och första rehabiliteringsprojekt inom cancervård. Det ledde efter ett kort mellanspel på Radiumhemmet i Stockholm till en forskarutbildning och en avhandling om individuellt psykologstöd till cancerpatienter. Nu är jag sedan 2002 verksam som klinisk psykolog vid och sedan 2007 chef för rehabiliteringssektionen vid Skånes Onkologiska klinik.

Jag har sedan november 2011 uppdraget som regional patientprocessledare för cancerrehabilitering i Regionalt Cancercentrum Syd och arbetar där bland annat med att bygga upp informations- och stödfunktion på hemsida för personal i cancervården – se exempel på vad jag gjort hittills här. Jag är också engagerad som projektledare i ett samverkansprojekt för förbättrad sjukskrivningsprocess för cancerberörda som sker i samarbete mellan Försäkringskassan, Region Skåne och Skånes Onkologiska Klinik.

Jag har i stort sett under hela min yrkesverksamma tid på olika sätt varit engagerad i utbildning och undervisning främst inom cancerområdet, och har under alla år engagerats som föreläsare om ämnen som cancerrehabilitering, psykosocial onkologi, hälsopsykologi och stresshantering såväl på universitet och högskola som av privata föreningar och företag. Här kan de se mig bli intervjuad och föreläsa om cancerrehabilitering på Världscancerdagen 2012.

Förutom uppdrag som föreläsare innebär mitt engagemang författarskap. Jag är tillsammans med vårdforskaren Bibbi Thomé redaktör för en ny svensk lärobok om onkologisk vård, Perspektiv på onkologisk vård, som utkom i januari 2011 på Studentlitteratur, och är också redaktör för antologin Rehabilitering av cancerpatienter – Att möta framtiden, utgiven våren 2013 på förlaget Natur och Kultur.

Parallellt med mitt intresse för cancervård och rehabilitering löper mitt starka intresse för grupper, organisation och ledarskap. Utmaningen att göra det absolut mesta för en medicinskt, mänskligt och ekonomiskt hållbar vård innebär en intressant skärningspunkt där jag tror att mycket kommer att behövas i form av nytänk och öppenhet hos oss som är verksamma som ledare på olika nivåer i vården. Förbättrad vårdprocess genom ökad patientdelaktighet är en av mina hjärtefrågor, systematisk feedback en annan. I samverkansprojektet för förbättrad sjukskrivning har jag bland annat tagit initiativ till en modell för individuellt anpassad feedback för intygsskrivande läkare som har gett goda resultat i form av nära fördubblad andel korrekt ifyllda intyg.

Under min tid som chef för cancerrehabilitering har sjukhusen i Lund och Malmö slagits samman och det har inneburit nya utmaningar i att få grupper med olika förutsättningar och utgångspunkt att mötas, utvecklas och bygga nytt för verksamhetens bästa.

Jag är en av initiativtagarna till den Svenska föreningen för psykosocial onkologi och rehabilitering och är sedan föreningen grundades 2007 vice ordförande.